Ontwikkelingsplan voor de katholieke kleuterschool

D/2000/0938/014
2000
10de druk, 2013
248 p.

Het Ontwikkelingsplan biedt het team van de kleuterschool een referentiekader voor onderwijs en opvoeding dat aansluit bij de specifieke kenmerken van de jongste leerlingen.

Het biedt zowel inspiratiebronnen voor visieontwikkeling als concrete instrumenten om de doelstellingen van goed kleuteronderwijs in de praktijk te realiseren.

Het Ontwikkelingsplan bestaat uit drie delen:

  • Het eerste deel geeft wegwijzers voor goed kleuteronderwijs.
  • In het tweede deel wordt beschreven hoe je goed kleuteronderwijs praktisch realiseert.
  • Het derde deel gaat over de ontwikkelingsaspecten. Meer bepaald gaat het om de kwaliteiten waaraan volgens bepaalde ontwikkelingslijnen wordt gewerkt.
Jaar: 
2000
Prijs: 
€15.00