Kleuteronderwijs

Dit luik van de website bevat alle specifieke informatie voor de katholieke kleuterschool.
Je vindt er de specifieke regelgeving, visie en aandachtpunten in verband met kleuteronderwijs. Verder ontdek je modellen en documentatie die beleidsmakers en het kleuterteam kunnen inspireren om kleuters zo kwaliteitsvol mogelijk te ondersteunen in hun ontwikkeling.