Welkom bij VVKBaO

De katholieke basisscholen in Vlaanderen zijn gegroepeerd in het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs. VVKBaO is een onderdeel van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), de katholieke onderwijskoepel. VVKBaO heeft een drievoudige opdracht. Lees er hier meer over.

Vacature juridisch stafmedewerker VVKBaO

VVKBaO is op zoek naar een jurist. Meer info over deze vacature vind je hier.

Op 13 november 2014 kreeg het Verbond het bezoek van de nieuwe directies van het bisdom Mechelen-Brussel. In bijgaande fotocollage krijgt u een idee van het verloop van de dag. Het bezoek kadert in de cursus ProfS.

Scholen die willen herstructureren of een basisschool/vestigingsplaats willen programmeren, moeten een aanvraagprocedure respecteren. In de mededeling Structuurwijzigingen scholen 2015-2016 of via www.vvkbao.be (> inloggen > administratief-juridisch > school > structuurwijzigingen > visie en aandachtspunten) wordt die procedure verduidelijkt.

Op 15 oktober 2014 vond de eerste algemene vergadering DCBaO van het schooljaar 2014-2015 plaats. Tijdens die bijeenkomst kwamen ondermeer de bespreking van de beleidsnota van de nieuwe minister van onderwijs, Hilde Crevits en de goedkeuring van het omkaderingsmodel DCBaO aan bod. Het volledige verslag vind je hier.

DCBaO, de directiecommissie van de katholieke basisscholen, formuleert bij het aantreden van de nieuwe Vlaamse Regering een voorstel om de beleidsomkadering op niveau van het basisonderwijs te verhogen. DCBaO gaat voor een model dat schooloverstijgend een grotere puntenenveloppe creëert. Het voorstel is gebaseerd op de bestaande structuur van scholengemeenschappen.

Ons tijdschrift: School+Visie

Oktober-november 2014

Leeftocht

November 2014