Welkom bij VVKBaO

De katholieke basisscholen in Vlaanderen zijn gegroepeerd in het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs. VVKBaO is een onderdeel van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), de katholieke onderwijskoepel. VVKBaO heeft een drievoudige opdracht. Lees er hier meer over.

01 juli 2015

Het bestuur en de medewerkers van VVKBaO wensen jou en je team een zalige, zonovergoten en welverdiende vakantie toe. Uiteraard kun je tijdens de vakantie ook een beroep doen op onze dienstverlening. Er is permanentie voorzien, behalve op volgende momenten: vrijdag 3 juli 2015 (jaarlijkse personeelsuitstap) en van 27 juli 2015 tot en met 9 augustus 2015 (collectieve sluiting).

01 juli 2015

Op maandagvoormiddag 28 september 2015 zal de strategische verkenning over de eigenheid van het basisonderwijs worden voorgesteld in de Vlaamse Onderwijsraad. Op dit event zal De Raad Basisonderwijs eveneens een aantal elementen uit de verkenning interpreteren en de belangrijkste speerpunten voor het toekomstig beleid rond het basisonderwijs aangeven.

01 juli 2015

Het VSKO zoekt vier nieuwe medewerkers. Hieronder vindt u de vacatures:

01 juli 2015

In dit document willen we een overzicht geven van de diverse verplaatsingsvergoedingen waarop gesubsidieerde personeelsleden in het onderwijs aanspraak kunnen maken.

01 juli 2015

Via de Barometer van 1, 8 en 15 juni werd je geïnformeerd over het pilootproject pre-waarborgregeling ‘samen sterker op de klasvloer’. Vorige week selecteerde de netgebonden paritaire Commissie twaalf pilootscholen van Buitengewoon basisonderwijs. Vervolgens werden de scholen van gewoon basisonderwijs die reeds met deze 12 pilootscholen samenwerken gecontacteerd.

School+Visie

Jongste editie:
juni 2015

Forum

Jongste editie:
juni 2015

Leeftocht

Startnummer jaargang 31