Welkom bij VVKBaO

De katholieke basisscholen in Vlaanderen zijn gegroepeerd in het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs. VVKBaO is een onderdeel van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), de katholieke onderwijskoepel. VVKBaO heeft een drievoudige opdracht. Lees er hier meer over.

Het Netwerk Leerproblemen Vlaanderen richt een prijs in voor goede praktijkvoorbeelden op het vlak van omgaan met leerproblemen.

We delen je de data mee van de COV-vormingsdagen voor vakbondsafgevaardigden die in de loop van het tweede trimester van het schooljaar 2014-2015 zullen worden georganiseerd:

  • Provincie Antwerpen: 2, 5, 9, 12, 16 maart 2015
  • Provincie Limburg: 29 januari, 2, 5, 9 februari 2015
  • Provincie Oost-Vlaanderen: 2, 5, 9, 12, 26 februari 2015
  • Provincie Vlaams-Brabant: 5, 9, 12, 16 maart 2015
  • Provincie West-Vlaanderen: 2, 5, 9, 12, 16 maart 2015

Op zoek naar een partnerschool in het buitenland? Het Europees Comité Katholiek Onderwijs (CEEC) kan je erbij ondersteunen. CEEC groepeert 28 onderwijsorganisaties uit 26 Europese landen (Centraal, Oost- en West-Europa). Meer info over missie en werking van CEEC vind je op www.ceec.be. De tekst op de website is het Engels of in het Frans.

CEEC biedt nu ook een platform aan waarlangs katholieke scholen partnerscholen kunnen vinden of scholen waar ze mee kunnen uitwisselen (o.a. eTwinning), al dan niet gekaderd binnen Erasmus+.

Met ingang van 1 januari 2015 worden voor vzw’s de tarieven voor de openbaarmaking van de jaarrekening en de bekendmaking van akten in het Belgisch Staatsblad geïndexeerd. Je vindt de nieuwe bedragen in deze mededeling. De bedragen zijn inclusief btw.

Het departement Onderwijs en Vorming lanceerde een aanspreekpunt Deradicalisering onderwijs. Het is één van de maatregelen van Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits, in het kader van de preventie van radicalisering in scholen.

Via de elektronische nieuwsbrief Schooldirect (www.schooldirect.be) kreeg je een globaal overzicht van de verschillende instanties die jou kunnen ondersteunen rond radicalisering en de mogelijkheden tot vorming.

Ons tijdschrift: School+Visie

December - januari

Leeftocht

December 2014