Welkom bij VVKBaO

De katholieke basisscholen in Vlaanderen zijn gegroepeerd in het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs. VVKBaO is een onderdeel van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), de katholieke onderwijskoepel. VVKBaO heeft een drievoudige opdracht. Lees er hier meer over.

Het bestuur en de medewerkers van VVKBaO wensen jou en je team een zalige, zonovergoten en welverdiende vakantie toe.

De eerste Ba(r)ometer van het nieuwe schooljaar verschijnt op 18 augustus 2014. Uiteraard kun je tijdens de vakantie ook een beroep doen op onze dienstverlening. Let wel: Onze diensten zijn volledig gesloten van 28 juli tot en met 10 augustus 2014.

Op 19 en 20 november 2014 organiseert DNI in samenwerking met VSKO in de Duinse Polders (Blankenberge) het seminarie Beter leren in diversiteit. Klik hier voor meer informatie.

Het Participatiedecreet werd op een aantal belangrijke punten gewijzigd. De wijzigingen gaan in vanaf 1 september 2014 en hebben zowel gevolgen voor de schoolraad als voor de onderliggende raden. De gewijzigde bepalingen omtrent de samenstelling zullen pas van toepassing zijn bij de wedersamenstelling. Voor de meeste scholen zal dit vanaf het schooljaar 2016-2017 zijn.

VVKBaO zoekt een pedagogisch stafmedewerker. In dit vacaturebericht vind je meer informatie.

Op de website van de federale overheid vind je het actuele bedrag van de vergoeding voor dienstverplaatsingen in opdracht van het schoolbestuur. Vanaf 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015 bedraagt de kilometervergoeding 0,3468 euro (zonder de eventuele vermindering met 10 %). Het gaat over de verplaatsingen bedoeld in art.

Ons tijdschrift: School+Visie

Juni-juli 2014

Leeftocht

Juni 2014