Welkom bij VVKBaO

De katholieke basisscholen in Vlaanderen zijn gegroepeerd in het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs. VVKBaO is een onderdeel van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), de katholieke onderwijskoepel. VVKBaO heeft een drievoudige opdracht. Lees er hier meer over.

Karen Van Renterghem is sinds kort als pedagogisch stafmedewerker bij VVKBaO aan de slag. Ze doet beleidsvoorbereidend werk rond algemene pedagogische thema's.

Haar contactgegevens zijn: Karen [dot] Vanrenterghem [at] vsko [dot] be of 02 507 06 99.

We heten haar van harte welkom!

In de sessie Hoe zeg ik dat in het Frans? Frans in de klaspraktijk voor leerkrachten bieden we leerkrachten de nodige talige ondersteuning om de kinderen te begeleiden bij hun eerste stappen in het vroege vreemdetalenonderwijs. Hoe kun je met een eenvoudig Frans taalgebruik een activiteit leiden, een prentenboek vertellen, een lied of versje aanleren, een spel spelen met de kinderen?

"Een katholieke dialoogschool kleurt het management, de wijze waarop je verantwoording aflegt over je financiën, de wijze waarop je bestuurt en omgaat met leerkrachten en leerlingen. Een katholieke dialoogschool kleurt het geheel." (Uit: interview Lieven Boeve, Forum, september 2014)

De besparingen binnen het onderwijs die de Vlaamse Regering heeft vooropgesteld, wil ze onder andere via een Programmadecreet realiseren. Over het ontwerp daarvan heeft de overheid summier overlegd met de koepels en de vakorganisaties. Nadien zal ze dit ontwerp indienen bij het Vlaams Parlement.

Het VSKO heeft na deze onderhandelingen een protocol van niet-akkoord ingediend.

In de nieuwe mededeling Uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs lees je meer over het uitreiken van het getuigschrift en de beroepsprocedure bij het niet-uitreiken. De toelichting focust op de juridische aspecten. Het evaluatieproces zelf is het voorwerp van een andere mededeling die later dit schooljaar gepubliceerd zal worden.

Ons tijdschrift: School+Visie

Oktober-november 2014

Leeftocht

Oktober 2014