Welkom bij VVKBaO

De katholieke basisscholen in Vlaanderen zijn gegroepeerd in het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs. VVKBaO is een onderdeel van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), de katholieke onderwijskoepel. VVKBaO heeft een drievoudige opdracht. Lees er hier meer over.

Net zoals de voorbije schooljaren organiseert VVKBaO in samenwerking met de diocesane begeleidingsdiensten een informatieronde bij de start van het nieuwe schooljaar.

Volgende thema's komen aan bod:

Ria De Sadeleer wordt vanaf 1 september 2014 pedagogisch coördinator van VVKBaO. Zij vervangt Machteld Verhelst, die directeur van de vzw PBDKO wordt.

Mevrouw De Sadeleer is licentiate Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Ze is sinds 2000 actief in de lerarenopleiding en op dit ogenblik hoofdlector aan de HUB-KAHO Campus Brussel in het studiegebied Onderwijs. Ze is er opleidingshoofd van de Banaba Schoolontwikkeling en van de verkorte opleiding Bachelor Lager Onderwijs.

We willen haar van harte verwelkomen!

In uitvoering van onderwijs cao X werd op 3 juli 2014 de cao ondertekend die de uitvoering van de aanvullende eindejaarspremie regelt. Op 17 juli 2014 werd dezelfde cao voor sommige bedienden ondertekend.

Voor deze premies is een budget voorzien in onderwijs cao X. De scholen kunnen de kost van de premie integraal terugvorderen via het Tewerkstellingsfonds.

Op 19 en 20 november 2014 organiseert DNI in samenwerking met VSKO in de Duinse Polders (Blankenberge) het seminarie Beter leren in diversiteit. Klik hier voor meer informatie.

Het Participatiedecreet werd op een aantal belangrijke punten gewijzigd. De wijzigingen gaan in vanaf 1 september 2014 en hebben zowel gevolgen voor de schoolraad als voor de onderliggende raden. De gewijzigde bepalingen omtrent de samenstelling zullen pas van toepassing zijn bij de wedersamenstelling. Voor de meeste scholen zal dit vanaf het schooljaar 2016-2017 zijn.

Ons tijdschrift: School+Visie

Juni-juli 2014

Leeftocht

Juni 2014