Welkom bij VVKBaO

De katholieke basisscholen in Vlaanderen zijn gegroepeerd in het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs. VVKBaO is een onderdeel van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), de katholieke onderwijskoepel. VVKBaO heeft een drievoudige opdracht. Lees er hier meer over.

Op 19 en 20 november 2014 organiseert DNI in samenwerking met VSKO in de Duinse Polders (Blankenberge) het seminarie Beter leren in diversiteit. Dit seminarie is opgenomen in het vormingsfonds voor directies 2014-2015.

Dyslexie krijgt in het onderwijsveld steeds meer aandacht.

Inzetten van dyslexiesoftware is één van de redelijke aanpassingen die de leerproblemen ten gevolge van dyslexie gunstig kunnen beïnvloeden (zowel bij het leren lezen en spellen als bij de toepassing ervan). Ter ondersteuning van leerlingen met een dyslexiediagnose, heeft de Vlaamse Regering voor 2014 en 2015 telkens een subsidie van 50 000 euro voorzien.

Het M-decreet (het decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften) brengt heel wat vragen met zich mee. Daarom organiseert VVKBaO in samenwerking met VVKBuO en de diocesane begeleidingsdiensten een speciale informatieronde over het M-decreet.

Volgende thema's komen aan bod:

De vakantie ligt alweer een tijdje achter ons. Vrije tijd die ons de nodige zuurstof gaf om met frisse moed nieuwe uitdagingen aan te gaan. We zijn er klaar voor, voor een schooljaar vol onvermoede kansen en gebeurtenissen met hier en daar een uitschieter, een blikseminslag, een krachtige golfslag. Klik hier voor de nieuwsbrief.

Bij de start van het schooljaar 2014-2015 tellen we 142 157 kleuters en 248 429 lagere schoolkinderen in het katholiek basisonderwijs. Het aantal kleuters daalt met 0,68 procent. Het aantal leerlingen in de lagere school stijgt met 2,12 procent. Meer cijfers vind je in ons persbericht.

We willen je danken voor je medewerking aan de spoedtelling!

Ons tijdschrift: School+Visie

Augustus-september 2014

Leeftocht

Juni 2014