Welkom bij VVKBaO

De katholieke basisscholen in Vlaanderen zijn gegroepeerd in het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs. VVKBaO is een onderdeel van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), de katholieke onderwijskoepel. VVKBaO heeft een drievoudige opdracht. Lees er hier meer over.

De vzw Openluchtklassen (VOK) ondersteunt bos-, zee-, sneeuw-, cultuur- en sportklassen voor meer dan 500 scholen. De directeur van VOK meldt ons de vacature voor een stafmedewerker. Meer informatie over deze vacature lees je hier.

Naar aanleiding van diverse gewijzigde bepalingen omtrent het psychosociaal welzijn op het werk, moet het arbeidsreglement van elke school worden gewijzigd (cf. het bericht in Ba(r)ometer van 1 december 2014). Het Centraal Paritair Comité zal eerstdaags samenkomen om het gewijzigde model van arbeidsreglement te kunnen goedkeuren.

Linpilcare is een Europees strategisch partnerschap voor onderwijsinnovatie. Het project wil gedurende drie schooljaren lerarenteams stimuleren om:

  • hun praktijk op een meer systematische manier te onderzoeken;
  • de bevindingen van het praktijkonderzoek te delen met collega’s in effectieve professionele leergemeenschappen;
  • van daaruit de link te leggen met relevante resultaten van academisch onderzoek.

DNI-VSKO coördineert dit innovatief project en zoekt scholen in Vlaanderen die aan Linpilcare willen meewerken.

Meer info:

Om een taal te leren, moeten kinderen er zoveel mogelijk mee in contact komen. Gemakkelijker gezegd dan gedaan … Hoe kun je je als leerkracht uitdrukken in eenvoudig en vooral begrijpbaar Frans om de kinderen te begeleiden bij hun eerste stappen in het vroege vreemdetalenonderwijs? Op welke manier kun je je goed ‘Franstalig’ voorbereiden? Tijdens deze doe-sessie gaan we praktisch aan de slag om zelf een activiteit te leiden, een prentenboek te vertellen, een lied of versje aan te leren, samen een spel te spelen in het Frans …

Wat doet zout met ons voedsel en hoe geven wij smaak aan ons leven? Kan de vasten ons inspireren om zout te worden voor elkaars brood? De dienst Opvoedingsproject en Pastoraal wenst ieder een rijke veertigdagentijd en een Zalig Pasen! Klik hier voor de nieuwsbrief.

Ons tijdschrift: School+Visie

Februari - maart 2015

Leeftocht

Maart 2015