Welkom bij VVKBaO

De katholieke basisscholen in Vlaanderen zijn gegroepeerd in het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs. VVKBaO is een onderdeel van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), de katholieke onderwijskoepel. VVKBaO heeft een drievoudige opdracht. Lees er hier meer over.

VVKBaO zoekt een juridisch stafmedewerker. Meer info over deze vacature vind je hier.

Het bestuur en de medewerkers van VVKBaO wensen jou en je team een fijne start van het nieuwe schooljaar toe!

Dit schooljaar is in heel wat opzichten nieuw. In de pers is al uitgebreid aandacht besteed aan de nieuwe directeur-generaal van het VSKO, Lieven Boeve. Hij volgt Mieke Van Hecke op. Vanuit VVKBaO willen we hem veel succes toewensen.

Aan het eind van vorig schooljaar nam VVKBaO afscheid van een aantal collega’s:

Het Vademecum zorg werd inhoudelijk herwerkt. De voornaamste wijzigingen betreffen aanpassingen aan het M-decreet.

Alle wijzigingen ten opzichte van de vorige druk hebben we samengevat in een document. Dat kun je raadplegen op www.vvkbao.be (> inloggen > schoolbeleid > GOK- en zorgbeleid > modellen > Vademecum zorg > Belangrijkste wijzigingen t.o.v. vierde druk).

Bij het begin van het schooljaar doen we traditioneel een spoedtelling. De leerlingenaantallen van 1 september geef je door via schoolgegevens beheren.

Directies ontvingen vrijdag 29 augustus 2014 een e-mail met daarin een handleiding. Aan de hand van schermafbeeldingen tonen we je hoe je de leerlingenaantallen kunt doorgeven.

Ons tijdschrift: School+Visie

Augustus-september 2014

Leeftocht

Juni 2014