Welkom bij VVKBaO

De katholieke basisscholen in Vlaanderen zijn gegroepeerd in het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs. VVKBaO is een onderdeel van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), de katholieke onderwijskoepel. VVKBaO heeft een drievoudige opdracht. Lees er hier meer over.

In zijn editoriaal roept Marc Van den Brande de nieuwe Vlaamse Regering op om te blijven investeren in het basisonderwijs. Zijn oproep past volledig in de Vlaanderen-Wees-Wijsdag van 23 april 2014.

Wat kun je er voorts zoal in lezen?

VVKBaO werft voor de nascholingsprojecten Frans, Zorgbeleid en Wereldoriëntatie in het basisonderwijs nieuwe nascholers aan voor het schooljaar 2014-2015. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen, kunnen de betrekkingen deeltijds of voltijds zijn.

Op vrijdag 23 mei 2014 nemen de instellingen en de besturen van het katholiek onderwijs, samen met haar familieleden, vrienden en kennissen uit de persoonlijke en de professionele sfeer, afscheid van Mieke Van Hecke, die als directeur-generaal ruim 10 jaar het VSKO leidde. De viering zal plaatsvinden in het groot auditorium van het ICC te Gent.

Alle directies van katholieke onderwijsinstellingen, coördinerend directeurs van scholengemeenschappen en voorzitters van schoolbesturen ontvangen in de loop van deze week via de post een uitnodiging om aanwezig te zijn op dit evenement.

Bij het aprilnummer van School+visie ontvang je de nascholingsaffiche 2014-2015. De affiche geeft je al een voorsmaakje van de nascholingen die VVKBaO in samenwerking met de Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI) volgend schooljaar organiseert.

Je ontvangt voor elke vestigingsplaats een affiche. Een digitale versie van de affiche vind je hier.

April kent grillen. Het is een maand waarin van alles kan gebeuren. Voor christenen is de grootste gebeurtenis het mysterie van Pasen: nieuwe bloei op het nog kale hout. Ondanks lijden en dood is er hoop op een nieuwe toekomst.

Klik hier voor de nieuwsbrief opvoedingsproject en pastoraal.

Ons tijdschrift: School+Visie

April-mei 2014

Leeftocht

April 2014