Welkom bij VVKBaO

De katholieke basisscholen in Vlaanderen zijn gegroepeerd in het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs. VVKBaO is een onderdeel van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), de katholieke onderwijskoepel. VVKBaO heeft een drievoudige opdracht. Lees er hier meer over.

"Met Pasen durfden ze
opnieuw leven en spreken,
dromen en handelen
zoals Hij hen had voorgedaan.
Zalig toch!!!"
(Antoon Vandeputte)

Het bestuur en de medewerkers van VVKBaO wensen jou en je team een fijne paasvakantie toe.

De diensten van het VSKO zijn gesloten van 14 april tot en met 21 april 2014. Tijdens de eerste week van de paasvakantie is er permanentie voorzien.

Het model van schoolreglement van VVKBaO zal grondig gewijzigd worden. We wachten op de definitieve regelgeving om onze documenten te updaten. Volgende onderwerpen worden aangepast:

  • positief engagement tegenover de onderwijstaal;
  • beroepsprocedure tegen het niet verkrijgen van het getuigschrift basisonderwijs;
  • orde- en tuchtmaatregelen en de beroepsprocedure.

Zodra het nieuwe model af is, wordt het via Ba(r)ometer verspreid.

Verplichte observatieopdracht IDP6 WO online

Nemen jouw zesdeklassers online deel aan de interdiocesane proef voor wereldoriëntatie? Daarbij hoort een verplichte observatieopdracht. Die kun je vanaf 22 april 2014 bij je leerlingen afnemen. De opdracht blijft tot vrijdag 20 juni 2014 ter beschikking.

De dienstbrieven waarin AgODI de omkadering voor het schooljaar 2014-2015 meldt op basis van de niet-geverifieerde leerlingengegevens, vind je terug op het elektronische platform, 'Mijn Onderwijs'. De dienstbrieven komen dus niet langer via de post. AgODI meldt dat nog heel wat scholen hun dienstbrief niet hebben gelezen.

Tijdens het schooljaar 2012-2013 werden de verschillende pedagogische begeleidingsdiensten en het samenwerkingsverband van de netgebonden pedagogische begeleidingsdiensten geëvalueerd. Op 10 februari 2014 ontvingen de pedagogische begeleidingsdiensten de rapporten van die evaluatie. Je kunt die consulteren op de website van de Pedagogische Begeleidingsdienst van het katholiek onderwijs (PBDKO).

Ons tijdschrift: School+Visie

Februari - maart 2014

Leeftocht

April 2014